Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimipyyhe.com / A.T.I Rantanen t:mi
Y-tunnus: 1117103-2
Ilmoilantie 1
17500 Padasjoki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

arja@nimipyyhe.com

3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

Nimipyyhe.com / A.T.I Rantanen t:mi:n markkinointi- ja asiakasrekisteri.

Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme henkilötietoja.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasviestintään ja Nimipyyhe.com -verkkosivuston käyttökokemuksen parantamiseen, tavoitteena kohdentaa viestimme niin, että saat juuri itsellesi sopivaa viestintää. Lisäksi tietoja käytetään markkinointitarkoituksiin.

Käsittelyperusteemme on markkinoinnin osalta oikeutettu etu ja asiakassuhteen hoidon osalta sinun ja meidän välisemme sopimuksen täytäntöönpano. Lähetämme sinulle myös suostumuksesi perusteella sähköisiä suoramarkkinointiviestejä.

5. Rekisterin tietosisältö

Keräämme nimi-, puhelin-, sähköposti-, osoite- ja muita jättämiäsi tietoja. Evästeiden avulla saamme vierailijoistamme mitattavia tietoja, joita hyödynnämme esimerkiksi suunnitellessamme markkinointiamme. Tällä tavoin voimme kohdentaa viestintäämme mahdollisimman osuvasti. Evästeiden avulla kerättyä tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun markkinoinnin toteuttamiseen, jonka johdosta saatat nähdä mainontaa esimerkiksi Facebookissa sellaisista tuotteista joihin olet aiemmin tutustunut sivuillamme. Emme luovuta tietojasi kolmansien osapuolten markkinointikäyttöön.

Rekisteröidystä eli sinusta voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

  • Henkilön nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • Yrityksen nimi ja yhteystiedot
  • Tilattuihin tuotteisiin ja ostoskoreihin liittyvät tiedot
  • Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. palautteet ja asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit)
  • Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot Nimipyyhe.com -verkkosivustolla
  • Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen
  • Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot

6. Rekisterin tietolähteet

Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun yhteyteen Nimipyyhe.comiin. Keräämme tietoja sopimuksenteon yhteydessä, rekisteröityessäsi tai kun käytät Nimipyyhe.comin palveluja. Keräämme siis henkilötiedot pääasiassa sinulta itseltäsi. Voimme saada henkilötietoja myös työnantajaltasi tai muulta taholta, joka ilmoittaa sinun nimi- ja/tai muita yhteystietoja, tai julkisista lähteistä, kuten yritysten yhteystiedoista WWW-sivuilta ja osoiterekistereistä.

Seuraamme myös evästeitä ja vierailusi Nimipyyhe.com -verkkosivuilla jättää jäljen, IP-osoitteen.

7. Tietojen luovutus ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Voimme käyttää henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi EU-/ETA-alueen ulkopuolelta.

8. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Avaa toimitusehdot tästä.

Ostoskoriin käytetyt lahjakortit